Gondola Lullaby AIR

Promedyczne cechy produktu

Gondola Lullaby AIR to innowacyjny, promedyczny produkt, stworzony z myślą o  wymagających rodzicach, dla których prawidłowy rozwój dziecka jest priorytetem. Już  od pierwszych dni życia niemowlęcia, gondola Lullaby AIR wspiera kluczowe dla zdrowia  elementy, pozytywnie wpływając na kształtowanie odpowiednich reakcji organizmu. W  całym procesie, zarówno podczas projektowania gondoli, jak i jej produkcji, uczestniczy  wykwalifikowany zespół naukowy, którego praca wnosi do projektu kluczową wiedzę  medyczną. Gondola Lullaby AIR rekomendowana jest przez specjalistów, m.in. przez  prof. dr hab. n. med. Annę Zalewską-Janowską, która jest członkiem wielu międzynarodowych branżowych towarzystw naukowych oraz przez dr n.med.Cezarego Lipińskiego  – specjalisty w zakresie zarządzania i implementowania projektów medycznych w Polsce.  Oprócz niezaprzeczalnych zalet związanych z kształtowaniem prawidłowego rozwoju  dziecka, gondola Lullaby AIR wyróżnia się niezwykłą lekkością, nowoczesnym designem  i użyciem wysokiej jakości materiałów. 

Cechy Produktu
  1. TERMOREGULACJA  

Wykorzystane rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne w gondoli wózka pozwalają na utrzymanie i stabilizację temperatury poprzez  oddziaływanie umożliwiające swobodną wymianę ciepła w taki sposób, by nie dochodziło do stanów nadmiernego przegrzewania się ciała dziecka. Stale podniesiona temperatura może skutkować zdarzeniami negatywnie wpływającymi na  zdolności jeszcze niedojrzałej termoregulacji. Łatwość przegrzewania się organizmu  dziecka oraz występowanie stanów zapalnych skóry, często w postaci potówek, jest  bardzo częstym zjawiskiem. Jednocześnie, właściwości termoregulacyjne zastosowanego materiału gondoli Lullaby AIR, pozwalają na utrzymywanie optymalnego zakresu temperatury. Rozwiązanie chroni przed nadmiernym wychłodzeniem się organizmu dziecka, co również w przypadku niedojrzałych mechanizmów termoregulacji może prowadzić do  występowania przeziębień i infekcji kataralnych.  

 

  1. WYGŁUSZANIE/WYCISZANIE  

Konstrukcja materiału pozwala na ograniczenie bodźców słuchowych zwłaszcza o wartościach skrajnych, które mogą powodować niepokój u dziecka,  wybudzać dziecko w sytuacjach stresujących oraz ograniczać utrzymanie dobrostanu. U dziecka w okresie wczesno-niemowlęcym i niemowlęcym, dochodzi do kształtowania  się i rozwoju funkcji poznawczej. Niedojrzałość struktur CUN (Centralnego Układu Nerwowego) powoduje w wielu wypadkach przewagę procesów pobudzenia nad procesami  hamowania, co prowadzi do nadmiernych reakcji niedojrzałego organizmu na bodźce o  wartościach dopuszczalnych dla dzieci w wieku starszym. W wieku niemowlęcym zaś,  uruchamiając reakcje obronne – reakcje nadmiernego pobudzenia. Utrzymanie dobrostanu dziecka poprzez zapewnienie mu dobrej izolacji od skrajnych bodźców płynących z  otoczenia, a jednocześnie dopuszczanie bodźców o tolerowanym zakresie, pozwala dojrzewającym strukturom układu nerwowego na stymulację, zapewniając właściwy rozwój  biopsychiczny. W tym przypadku ograniczenie (stłumienie) bodźców granicznych, a nie  pozbawienie wpływu bodźców w przedziale tolerancji, pozwala na harmonijny rozwój  i dojrzewanie struktur mózgowych. Niedojrzałość CUN u niemowlęcia jest przyczyną  częstego przebywania we śnie; sen zaś pozwala na właściwą regenerację oraz fizjologiczny  rozwój i doskonalenie się struktur CUN.  

  1. UKSZTAŁTOWANIE GONDOLI  

Powierzenia gondoli zapewnia dziecku właściwie określoną elastyczność, która to prowadzi do wsparcia mechanizmu fizjologicznego  kośćca i układu mięśniowego poprzez podtrzymywanie ciała dziecka  w pozycjach jak najbardziej fizjologicznych, tj. bez cech zapadania się stref podpierających  poszczególne części ciała w pozycji leżącej dziecka.  

  1. TŁUMIENIE DRGAŃ  

Niedojrzały organizm niemowlęcia może reagować nadmiernym pobudzeniem, a w efekcie zaburzeniem dobrostanu w trakcie asynchronicznych drgań o mało przewidywalnej, a znacznej amplitudzie. Dziecko potrzebuje stymulacji ruchem, lecz ruch ten powinien charakteryzować się  płynnością, a nie gwałtownymi przyspieszeniami liniowymi. Tak jak w brzuchu matki,  (w okresie prenatalnym), dziecko przebywało w środowisku wodnym, które w naturalny  sposób tłumi drgania zamieniając je bardziej na ruch płynny, falowy, tak w okresie postnatalnym, (w środowisku gazowym), wspieranie tłumienia drgań powoduje uzyskanie dobrostanu dziecka, przyczyniając się do jego uspokojenia, a w konsekwencji bardziej  harmonijnego rozwoju.  

Konstrukcja materiału pozbawiona jest substancji toksycznych, właściwości drażniących dla skóry i dróg oddechowych dziecka.

  1. MATERIAŁ 

Gondola Lullaby AIR wykonana została z piocelanu. Materiał ten jest wysoce funkcjonalną żywicą piankową, do której dodano cechy  poliolefin poprzez oryginalną, japońską technologię hybrydyzacji  polimerów, opracowaną przez firmę Sekisui. Poprzez hybrydyzację poliolefin, oprócz doskonałych właściwości polistyrenu ekspandowanego (EPS), takich jak sztywność i spienianie o niskiej gęstości, właściwości takie  jak odporność na wstrząsy, odporność chemiczna i odporność na ścieranie, (wcześniej  uważane za słabe punkty EPS), zostały znacznie poprawione. 

Dzięki cechom piocelanu, możliwe jest uzyskanie piany o mniejszej gęstości niż w  przypadku zastosowania prostej mieszaniny polistyrenu i poliolefin. Dzięki temu materiał  jest lekki, zawierający powietrze – może być więc produkowany z ograniczonych zasobów. Jest to materiał wysoce ekonomiczny i ekologiczny – oszczędzający zasoby naturalne.  Piocelan jest niezwykle wytrzymały w trudnych warunkach otoczenia; dzięki swoim  cechom rozszerza zakres dziedzin, w których odgrywa aktywną rolę. Może on aktywnie  wpływać na niektóre zjawiska fizyczne, takie jak odporność na wstrząsy, ścieranie i różne  typy chemikaliów oraz redukować odgłosy tarcia z innymi materiałami. 

Przemyślana koncepcja gondoli Lullaby AIR, dla której prymatem jest utrzymanie dobrostanu, ograniczenie bodźców przekraczających granice tolerancji przy jednoczesnej  stymulacji CUN bodźcami o optymalnym zakresie oddziaływania na niedojrzały CUN,  jest zamierzonym osiągnięciem konstrukcyjnym wyróżniającym to rozwiązanie na tle  innych rozwiązań dostępnych na rynku.